Obchodní závod

Sortiment

Zametací vozy AEBI MFH - systém KOANDA

Princip systému sání KOANDA

Využívá turbolencí vzduchu při proudění kolem válcového tělesa. při obtékání válcového tělesa dochází ke vzdušným vírům, které rozpohybovávají, nadzdvihávají a vysávají nečistoty nejen z povrchu, ale i z pórů čištěné plochy.

Vzduch z turbíny je zpětně přiváděn do sací trubice,kde je foukán proti válcovému profilu v sací hubici. Vzhledem k fyzikálním zákonům proudícího vzduchu kolem válcové plochy nedochází k rozfoukávání vzduchu a nečistot všemi možnými směry od sací hubice, ale k obtékání válcového profilu směrem zpět do sací šachty. Pri tomto obtékání dochází k žádoucím usměrněným turbolencím ("Coanda-efekt") zvyšující obrovským způsobem sací sílu systému.

Nečistoty jsou nasávány již jen pomocí foukání proti válcovému tělesu a vlastní odsávání turbínou jen podtrhuje tento obrovský nasávací efekt. Nečistoty jsou nasávány dílčím způsobem i z boku sací hubice.

Vzhledem k téměř uzavřenému systému sání se cirkulující vzduch znečištěný jemnými částicemi, který u konvenčních strojů přes filtry odchází ven, vrací zpět k sací hubici a je opětovně nasáván do systému zametacího stroje. Po čase dojde k tomu, že jemné částice se vzájemně spojí a získají větší hmotnost, která jim umožní se zachytit v zásobníku na smetky.

Nepatrný podíl vzduchu, který opouští systém je filtrován a tím dochází v konečném efektu ke snížení jemných prachových emisí (P10) u zametacích strojů AEBI MFH o 95 %

Tento unikátní systém je ojedinělý při tomto využití a je jedním z hlavních prodejních argumentů výrobce. Dále se výrobce soustředí na konstrukčně co možná nejjednodušší stroj, bez potencionálních zdrojů poruch v průběhu životnosti s využitím komponentů špičkových výrobců (hydraulika BOSCH-REXROTH apod.)

Přednosti systému sání KOANDA

 • úspora PHM

        Díky využití energie nasátého foukaného vzduchu téměř uzavřeného systému sání a menší potřeby množství nasávaného vzduchu (při větší nasávací schopnosti oproti konvenčním strojům) dochází k výrazné úspoře PHM a menšímu opotřebování motoru stroje. Stroj účinně pracuje již od 1400 ot./min. v závislosti na znečištění. (Např. spotřeba nafty u zametacího stroje MFH 5500 je v rozmezí 7-9 l/h

 • úspora vody

U systému sání KOANDA klesá potřeba vody na skrápění z důvodu prašnosti a tím dochází k úspoře vody (mnohdy pitné). Proto cirkulace vody, i když je technicky možná, se pro malou využitelnost v systému z cirkulací vzduchu běžně nedodává, neboť je zbytečná. V případě zametání za deště, kdy dochází i k vysávání vody z povrchu vozovky a z louží, je stroj vzadu vybaven ventilem za sítem pro odkap nadbytečné vody.

 • redukce emisí zdraví škodlivého prachu o 95 %

Nasávaný vzduch je minimáně z 80 % vracen zpět k sací hubici. Teprve zbývající podíl odchází přes prachové filtry ven ze stroje. Díky tomuto téměř uzavřenému systému sání dochází ke snížení emisí zdraví škodlivého prachu o 95 % - PM10. (jemný křemičitý prach, pyl, spóry hub, bakterie, roztoči, jemné zbytky barev, brzdového obložení a pneumatik automobilů, úkapy brzdové kapaliny a olejů či jiných chemikálií).

Výrobce se hlásí ke snadnému splnění limitů stanovených normou PM10 viditelným umístěním nálepky o splnění této normy na vozidle.

KOANDA - SYSTÉM BUDOUCNOSTI

Koanda snižuje:

 • množství jemného prachu
 • spotřebu paliva
 • množství zplodin
 • spotřebu vody
 • náklady

Koanda zvyšuje:

 • sací a plošný výkon
 • ekonomickou výhodnost a životnost stroje
 • šetrnost k životnímu prostředí, všeobecnou přijatelnost stroje a image provozovatele
 • možnosti využití
 • příležitosti